Hospital Exprés (Poble Nou-Hospital)


    Sentit: HOSPITAL-POBLE NOU

  L11 FEINERS > Mercat del Triomf
 06h  07h  08h  09h  10h  11h  12h
 06:26  07:03  08:05  09:10  10:14  11:16  12:18
 06:44  07:23  08:26  09:32  10:35  11:37  12:39
   07:43  08:48  09:53  10:55  11:57  12:59
 13h  14h  15h  16h  17h  18h  19h
 13:20  14:03  15:06  16:08  17:10  18:16  19:00
 13:42  14:25  15:26  16:29  17:31  18:38  19:22
   14:45  15:47  16:49  17:53    19:44
 20h  21h  22h
 20:06  21:07  22:04        
 20:27  21:27          
 20:48  21:47          

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: