Hospital Exprés (Poble Nou-Hospital)


    Sentit: POBLE NOU-HOSPITAL

  L11 FEINERS > Mercat del Triomf
 06h  07h  08h  09h  10h  11h  12h
 06:06  07:03  08:03  09:10  10:13  11:15  12:17
 06:25  07:23  08:26  09:32  10:34  11:36  12:37
 06:44  07:42  08:48  09:53  10:55  11:57  12:59
 13h  14h  15h  16h  17h  18h  19h
 13:21  14:03  15:05  16:07  17:11  18:16  19:00
 13:42  14:24  15:26  16:28  17:32  18:38  19:22
   14:44  15:46  16:49  17:54    19:44
 20h  21h
 20:06  21:07          
 20:26  21:26          
 20:47            

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: