Hospital Exprés (Poble Nou-Hospital)


    Sentit: POBLE NOU-HOSPITAL

  L11 FEINERS > Àrea Olímpica
 05h  06h  07h  08h  09h  10h  11h
 05:28  06:01  07:03  08:04  09:11  10:15  11:18
 05:47  06:25  07:22  08:27  09:33  10:36  11:39
   06:44  07:42  08:49  09:54  10:57  
 12h  13h  14h  15h  16h  17h  18h
 12:00  13:03  14:09  15:12  16:15  17:20  18:03
 12:21  13:25  14:30  15:33  16:36  17:41  18:26
 12:42  13:47  14:51  15:54  16:58    18:48
 19h  20h  21h  22h
 19:10  20:16  21:20  22:15      
 19:33  20:37  21:38  22:32      
 19:55  20:59  21:59        

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: