Can Gonteres - C. P. de Vista Alegre


    Sentit: CAN GONTERES-C.P. DE VISTA ALEGRE

  L12 FEINERS > CAP Rambla
 08h  09h  10h  11h  12h
 08:05  09:00  10:10  11:20  12:21    
 08:37      11:58      
 13h  14h  17h  18h  19h  20h
 13:32  14:46  17:15  18:31  19:19  20:32  

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: