TARIFES 2019

Els títols de transport de TMESA i els integrats d'ATM no incrementaran preus durant el 2019. Per aquest motiu, totes les targes de TMESA i d'ATM del 2018 no tindran data de caducitat i seran vàlides durant tot l’any 2019.

 
 
Alteracions del Servei