TARIFES 2017

Els títols de transport de TMESA i d'ATM no incrementaran preus durant el 2017. Per aquest motiu, totes les targes del 2016 no tindran data de caducitat i seran vàlides durant tot l’any 2017.

 
 
Alteracions del Servei