TARIFES 2018

Els títols de transport de TMESA no incrementaran preus durant el 2018. Per aquest motiu, totes les targes de TMESA del 2017 no tindran data de caducitat i seran vàlides durant tot l’any 2018.

 
 
Alteracions del Servei